Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

 Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Welke gegevens
Body & Mind Center Sneek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Body & Mind Center Sneek en omdat u deze zelf bij het invullen van een intake- en anamneseformulier via mij verkregen, verstrekt. De gegevens kunnen ook per mail, app, telefoon of post verstrekt zijn.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Body & Mind Center Sneek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • (Intake-) vragenlijsten
 • Een korte omschrijving/indruk van de bevindingen nav de behandeling

Waarom heeft Body & Mind Center deze gegevens nodig? Body & Mind Center Sneek gebruikt de gegevens om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (natuurgeneeskundige behandelingen, coaching en training).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden.

Privacy op uw zorgnota Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘ shiatsu consult’
 • de kosten van het consult.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Als ondernemer is Body & Mind Center Sneek verplicht de kopieën van de facturen zeven jaar te bewaren.

Beveiligen
Body & Mind Center Sneek neemt de beveiliging van uw gegevens serieus. Mijn computer en telefoon zijn beveiligd met wachtwoorden. De dossiers worden afgesloten bewaard. Mijn website is beveiligd.

Heeft uw vragen, tips of feedback, neem dan gerust contact op!