Stoelshiatsu voor bedrijven

Steeds meer medewerkers kampen met RSI-klachten. Uit TNO onderzoek blijkt dat 28% van al het personeel regelmatig of langdurig pijn aan de arm, nek en/of schouders heeft. Het is op dit moment de meest voorkomende beroepsziekte. De relatie wordt vaak gelegd met beeldschermwerk, maar klachten doen zich ook veel voor bij kappers en bij productiewerk aan de lopende band waar repeterende werkzaamheden uitgevoerd worden.

Wat is stoelshiatsu
Stoelshiatsu is een effectieve drukpuntmassage van hoofd, nek, schouders, rug, armen en handen. De techniek, gebaseerd op de traditionele Japanse Shiatsu, is ontwikkeld om op locatie toegepast te kunnen worden. De speciaal voor deze behandeling ontworpen ergonomische stoel ondersteund alle ledematen zodat het lichaam zich volledig kan ontspannen.

Waarom stoelshiatsu op de werkplek
•    Het is een heilzame remedie tegen stress en RSI en levert op lange termijn een lager ziekteverzuim en lagere ziektekosten op
•    De behandeling kan overal en op elk tijdstip bij uw bedrijf gegeven worden, met een minimum aan tijdsverlies
•    Er ontstaat een hogere productiviteit en een positieve werksfeer
•    Een structurele inzet van een stoelshiatsu behandeling levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en het welbevinden van uw personeel waardoor uw onderneming eenvoudigweg beter functioneert
•    Voor werkgevers die hart hebben voor het welzijn van hun medewerkers is een stoelshiatsu behandeling een absolute must!
•    Een stoelshiatsu behandeling heeft fiscale voordelen en/of subsidiemogelijkheden

Let wel, deze behandelmethode is niet bedoeld voor het genezen van medische klachten, maar kan door de juiste aanpak wel RSI, stress en andere spanningsgerelateerde klachten doen verminderen en daardoor het ziekteverzuim worden teruggebracht. Tijdens de behandeling wordt de medewerker bewust gemaakt van de achtergrond van zijn/haar klacht en kan ter ondersteuning waar nodig specifieke lichaamsoefeningen worden meegegeven aan de medewerker.

Fiscale voordelen van een stoelshiatsu behandeling op de werkplek voor bedrijven
Stoelmassage is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever heeft het zijn voordelen. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 moet u een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden en ziekteverzuimbeleid voeren. Het is mogelijk als werkgever een ARBO-plan op te stellen waarvan de stoelshiatsu in redelijkheid deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten zo als stress, burn-out of RSI.
Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden* worden de stoelbehandelingen door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is een stoelshiatsu behandeling aftrekbaar van de loonbelasting. Tevens kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.

*De voorwaarden waaraan moet voldaan zijn:
•    De werkgever heeft een ARBO-plan;
•    De stoelmassage maakt daar in redelijkheid deel van uit;
•    De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd;
•    De werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd;
•    Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer.
Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, behoren de kosten van de stoelbehandeling tot het loon (eventueel verminderd met een werknemersbijdrage).

Samen delen
Eventueel is er natuurlijk ook de mogelijkheid dat de kosten door het bedrijf en het personeel gedeeld worden.